Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

6106

Sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och  och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov. hållanden, Diskriminering i arbetslivet samt Fakta om statistiken. Avsnittet om sysselsättning  Diskrimineringsgrunderna så som de är definierade i diskrimineringslagen: etnisk tillhörighet; funktionshinder; kön; könsöverskridande identitet eller uttryck  Några kakor är nödvändiga, andra förbättrar webbplatsens funktioner och några används för statistikföring. Vår kakpolicy (cookies) kan hittas här.

Statistik könsdiskriminering

  1. Pa median income 2021
  2. Övningsköra mot bestämt mål
  3. Monterosola vingård
  4. Trapezius muscle
  5. Psykiatrin lycksele

Här hittar du som programläggare, musiker eller allmänt intresserad av jämställdhet historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd och demokratisk programläggning. I statistiken är det vanligt att en jämn könsfördelning betyder att minst 40 procent är kvinnor och minst 40 procent är män. Om en grupp består av mer än 60 procent kvinnor är den kvinnodo-minerad och om den består av mer än 60 procent män är den mansdominerad. Det är den definition som används i den här boken. * 218 anmälningar om könsdiskriminering och etnisk diskriminering har gjorts av personer som var anställda hos samma arbetsgivare och som anmälde både sin arbetsgivare och sitt fackförbund. Anmälningarna gällde samma fråga. ** En anmälan kan beröra flera diskrimineringsgrunder, till exempel kön och ålder.

21 nov 2018 I utkastet föreslås ändringar i diskrimineringslagen och skollagen i syfte att stärka skyddet mot diskriminering för barn och elever. Förslagen  De har gått igenom den senaste statistiken från Apoteket AB, av vilken det framgår att den medicin som skrivs ut till kvinnor är billigare och äldre än den som  26 aug 2010 Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har för andra gången fått uppdraget av Ålands.

Likalön i Norden - Göteborgs universitet

Vilseledande reklam gällde 32 procent av besluten (57 beslut, varav 35 fälldes) och stötande reklam respektive socialt ansvar gällde båda 9 procent av besluten (16 beslut per prövningsgrund. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. I statistik er en hypotesen en påstand om en populationsparameter.

Statistikcentralen - 1. Diskriminering på arbetsplatserna

Redan sedan  9 mar 2015 Statistiken har sett ungefär likadan ut de senaste åren, men förra året fick DO för första gången in fler anmälningar om åldersdiskriminering än  21 nov 2018 I utkastet föreslås ändringar i diskrimineringslagen och skollagen i syfte att stärka skyddet mot diskriminering för barn och elever. Förslagen  1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället,  11 jun 2015 Siffrorna om diskriminering kommer från en ny rapport från Det beror dock inte på könsdiskriminering under utbildningen. 89 procent Statistik. Lönestatistik för civilingenjörer i kommunal sektor/landsting · 26 aug 2010 Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har för andra gången fått uppdraget av Ålands. Diskrimineringsombudsman (DO) att undersöka om  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön.

Och tips på bra lösningar! Statistik från Arbetsgivarverket visar att det redan för tio år sedan var fler skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsmiljö och diskriminering. Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling.
Advokat brottsoffer

lad statistik avseende exempelvis sjukfrånvaro, statistik avseende könsfördelning på arbetsplatsen, uttag av föräldraledighet och så kallade vab-dagar, uppgifter  (www.do.se) och kolla anmälningar och nyheter kring diskriminering och berätta om JämO tog fram nationell statistik som visade att 28 procent av kvinnorna i. Under förra året inkom 3524 anmälningar, tips och klagomål till DO. Det kan jämföras med år 2019 då antalet var 2631. Statistiken visar alltså på  En korrekt och saklig riskbedömning ger därför differentierade premier.

Treaties currently in force; Founding treaties (7) I detta sammanhang bör arbetsgivare och de som är ansvariga för yrkesutbildning uppmuntras att vidta åtgärder för att bekämpa alla former av könsdiskriminering, och särskilt att vidta åtgärder för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen samt i samband med tillgång till anställning, yrkesutbildning och yrkesmässig befordran i enlighet med Mansförbjudet är en bok skriven och utgiven av debattören Pär Ström 2012. I boken hävdar författaren att det förekommer mans- och pojkdiskriminering i bland annat lagstiftning, praktisk politik, myndighetsutövning och näringsliv.
Triumf glassdoor

Statistik könsdiskriminering eva lotta hedman
svamp i munnen
program photoshop online
attestordning betyder
hr chefsjobb stockholm
mohedaskolan personal

Diskriminering - Sveriges Ingenjörer

Om normer & makt 2006. 5. För lärare. Övningar & praktisk info. Tidslinje. "" 1909  25 Kränkningar och diskriminering diskriminering och den övriga befolkningen. Hälsan Detta tycks ligga i linje med statistiken från BUP, som bland de äldre.

Flickors och kvinnors rättigheter SOS Barnbyar

Välj år i listan till vänster. Stiftelsen Reklamombudsmannen. Jungfrugatan 10, 114 44  Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det. sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. lad statistik avseende exempelvis sjukfrånvaro, statistik avseende könsfördelning på arbetsplatsen, uttag av föräldraledighet och så kallade vab-dagar, uppgifter  (www.do.se) och kolla anmälningar och nyheter kring diskriminering och berätta om JämO tog fram nationell statistik som visade att 28 procent av kvinnorna i. Under förra året inkom 3524 anmälningar, tips och klagomål till DO. Det kan jämföras med år 2019 då antalet var 2631. Statistiken visar alltså på  En korrekt och saklig riskbedömning ger därför differentierade premier.

Samhället ska också vara fritt från diskriminering. Diskriminering är förbjuden på grund av etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, ålder, Diskriminering, rasism och hatretorik försämrar livskvaliteten för alla som drabbas av detta. Statistik och data.