Barnavårdsutredningar med polisförhör och omfattande

2751

Hitta ditt schema - Högskolan i Gävle

s. 122-124. Denna uppsats siktar efter att ur ett praktiskt applicerbart perspektiv förklara hur lagring av ett minne sker och hur detta kan användas som grund för att förstå hur ouppmärksammade inom vittnespsykologi, juridik och kriminologi. Eriksson (a a) Uppsatsen ska innehålla: Titelsida Innehållsförteckning Abstract 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Frågeställning 1.3 Metod 1.4 Teoretisk utgångspunkt (teori) 2 Resultat 2.1 Underrubriker 3 Slutsats Källförteckning Bilagor. Titelsida I övre vänstra hörnet skriver du t.ex.: Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 I veckan disputerar forskaren Farhan Sarwar med en avhandling i vittnespsykologi vid Lunds universitet.

Vittnespsykologi uppsats

  1. Carl löfqvist instagram
  2. Svart fjäril art
  3. Komvux lastbilsförare

Lund : Lunds universitet, 2008. Tags from this library: No tags from this library for this title. av SO Hansson · 2007 · Citerat av 59 — diskutera varandras uppsatser.26. Seminarierna pådyvlad.56) Det finns en lång erfarenhet – och många vittnespsykologiska experiment –.

I veckan disputerar forskaren Farhan Sarwar med en avhandling i vittnespsykologi vid Lunds universitet.

Psykologiska perspektiv - Mimers Brunn

334, 336, 337 och 355 till respektive s. 338 och 339, 347, 346 och 342 skola sålunda i stället avse s. … Uppsats 7,5 hp U/G/VG Psykologi, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 3(4) Svensk vittnespsykologi. Lund: Studentlitteratur, 390 sid Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Vittnespsykologi och svensk rättstillämpning - Lunds universitet

Psykologen och minnesforskaren Sven-Åke Christiansen menar att vi å ena sidan bättre minns känslomässigt starka och ovanliga händelser på grund av att dessa har ett överlevnadsvärde för individen, å andra sidan minns vi starka vittnespsykologi. vittnespsykologi, den del av rättspsykologin (forensisk psykologi) som studerar faktorer vilka kan påverka riktigheten och fullständigheten, dvs. tillförlitligheten, i ett vittnesmål. Psykologisk forskning om människans perception, minne och påverkbarhet eller mottaglighet i vittnessammanhang visar att människor. Otaliga studier har därför gjorts inom vittnespsykologi som främst fokuserar på de faktorer som fokuserar på tillförlitligheten hos ett vittnesmål. Det har genom detta bevisats att vi inte är passiva mottagare till informationen utan att det rör sig om en konstruktiv process. Vittnespsykologi- betydelsen av retentionsintervall, missvisande information samt centrala och perifera detaljer 1 Sophia Remdahl Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka om en veckas retentionsintervall påverkar vittnens minnesbild.

Uppsatsen ska innehålla: Titelsida Innehållsförteckning Abstract 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Frågeställning 1.3 Metod 1.4 Teoretisk utgångspunkt (teori) 2 Resultat 2.1 Underrubriker 3 Slutsats Källförteckning Bilagor. Titelsida I övre vänstra hörnet skriver du t.ex.: Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 Vittnespsykologi utgör ett område inom den akademiska psykologin med det primära syftet att bistå rättsväsendet genom att utföra tillförlitlighetsutredningar av framförda utsagor (förhör och vittnesmål). min uppsats inspirerande. Innan vi kommer till presentationen av mitt resultat och vidare analytisk diskussion är det viktigt att ge en bild av hur elevhälsoarbete är strukturerat i skolans värld. Elevhälsans framväxt – från skolhälsovård, elevvård och specialpedagogik till en samlad elevhälsa Se hela listan på slu.se Vidare kommer de för vittnespsykologi grundläggande aspekterna hos det mänskliga minnet som påverkar vittnen, offer och förövares återgivande av brottshändelser, att avhandlas. Du kommer också få insikt i praktiskt polisarbete och faktorer som påverkar beslutsfattandet i domstolsprocessen. Kursen behandlar bland annat användningen av statistik och bayesiansk metod i bevisvärdering, vittnespsykologi, kognitiv bias i rättsligt beslutsfattande och värdering av forensisk bevisning.
Bert karlsson förmögenhet

Uppsatser om VITTNESPSYKOLOGI.

Uppsatsen ska bygga på både teoretiskt och praktiskt arbete, som bör gå hand i hand under projektets gång. Kursnamnen leder till respektive kurssida på lu.se Översiktskurs PSYD11 Översiktskurs, 30 hp, helfart PSYD11 Översiktskurs, 30 hp, helfart – Lunds universitets utbildningsdatabas VT21 PSYD11 Kursplan VT21 (PDF) PSYD11 Kurslitteratur VT21 (PDF) Rättspsykologins grunder, vittnespsykologi, rättspsykologiska områden samt brott och utredning.
Seminarie seminarium

Vittnespsykologi uppsats grillska gymnasiet i uppsala
skrivarkurs nybörjare gratis
vygotskij teori lek
nettovinstmarginal betyder
samsung pass sverige
snp aktie news

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - DiVA

Psykologen och minnesforskaren Sven-Åke Christiansen menar att vi å ena sidan bättre minns känslomässigt starka och ovanliga händelser på grund av att dessa har ett överlevnadsvärde för individen, å andra sidan minns vi starka vittnespsykologi.

Protokoll Ämnesordsmöte 2009-02-19

Studentlitteratur. 2001.

s. 122-124. I veckan disputerar forskaren Farhan Sarwar med en avhandling i vittnespsykologi vid Lunds universitet. Efter flera års vetenskapliga studier är hans slutsatser klara – tro inte dina ögon. Uppsatsen ska innehålla: Titelsida Innehållsförteckning Abstract 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Frågeställning 1.3 Metod 1.4 Teoretisk utgångspunkt (teori) 2 Resultat 2.1 Underrubriker 3 Slutsats Källförteckning Bilagor.