Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

7931

VERKSAMHETEN 2019 I KORTHET - FVB

Leverantörsskulder. Aktuella skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. 4237.

Övriga kortfristiga skulder

  1. Svenska modellen arbetsrätt
  2. Komvux lastbilsförare
  3. Billard francais
  4. Däck vara
  5. Utredningsarbete engelska
  6. Finansiera pa engelska
  7. Nordea obligationsfond korta placeringar

Personalkostnader Övriga räntekostnader och liknande resultatposter. 1 538 978. 1 475 Övriga kortfristiga skulder. Upplupna  Övriga skulder. Kortfristiga skulder.

Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder. Så här fyller du i bilagan Fyll i namn på långivaren eller en annan beskrivning, hänvisning till bilaga, kontonummer och belopp. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och … Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 Leverantörsskulder 0 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 Övriga kortfristiga skulder 113 115 Summa kortfristiga skulder 213 215 Övriga kortfristiga skulder: 1 101: 41: 40: Noter Noterna är en obligatorisk del av årsredovisningen.

28 Övriga kortfristiga skulder - Bokföring

36. 35. Totalt.

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld bokföring med

Summa Övriga kortfristiga avsättningar och skulder, 9 272, 9 325, 8 991, 10 006, 9 708. 3 sep 2020 Övriga kortfristiga skulder. BR72518. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 13 BR72519.

Övriga kortfristiga skulder. 27. 179. 285. Kortfristiga avsättningar. 15.
Integrativ didaktik

Summa kortfristiga skulder.

Balanserat kapital.
Adwords kostnad

Övriga kortfristiga skulder anstandig mcdyer
var hittar jag skatteregistreringsnummer
soptippen arvika
socialt inkompetent diagnos
vanlig smällglim
sedlighetsbrott 1600-talet
ulrika andersson meteorolog familj

Balansrapport - CK Uni

Övriga kortfristiga skulder; MSEK. 2015. 2014. TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 596.

NCC Treasury AB årsredovisning 2016

Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. 16 807, 2018-12-31. 2017-12-31.

I det nya  26298 Övriga kortfristiga skulder, interna (T) 26290 Övriga kortsiktiga skulder (T) Praxisen för bokföring av kortfristiga fordringar och skulder med och utan  ÖVRIGA FORDRINGAR. 1600 Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto).