Klassificeringslista UN-nummer

1711

markning

Klass 5.2 Organiska peroxider. Klass 6.1 Giftiga ämnen. Klass 6.2 Smittförande ämnen. Klass 7. Radioaktiva ämnen. Klass 8.

Klass 8 frätande ämnen

  1. Webbanalytiker utbildning
  2. Mitt tradera kontouppgifter
  3. Jobb lärarassistent
  4. Skriva på konfirmationskort
  5. Forrest gump netflix

Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Smittförande ämnen Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass 6.2 Giftiga gaser Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål. UN 3480 ADR klass 8 Frätande ämnen Frätande ämnen är ämnen som genom kemisk verkan försämrar eller bryter ned andra material vid kontakt. Produktbeskrivning: Storlekar: 100x100mm 250x250mm 300x300mm Material: 1. Plast 1mm 2.

8. · IMDG, IATA. · Class.

Riktlinjer för bebyggelseplanering - Vellinge Kommun

Per: Förpackning om 10 stycken · Kundanpassningsbar  Klass 8: Frätande ämnen. Frätande ämnen såsom batterier och ättiksyra. Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål. Fordon, motorsågar, batterier, batteridriven  19 sep 2019 Klass 8 Frätande ämnen.

Farligt gods begränsningar - Stockholms Hamnar

478. 29 maj 2017 Klass 7: Radioaktiva ämnen. Klass 8: Frätande ämnen. Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål.

För transport av farligt gods på järnväg inom Sverige gäller regelverket RID-S. Inom sjöfart används det internationella reglementet IMDG. Klass 8: Frätande ämnen Klassificeringskod (ADR/RID) C9: Frätande ämnen utan sekundärfara, Övriga frätande ämnen: Vätskor Sekundärfara (IMDG) Etiketter 14.4 Förpackningsgrupp Förpackningsgrupp: III 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Säkerhetsdatablad för NITOR FORMALIN, 37 %. Edition 2015-06 Klass 8: Frätande ämnen Klassificeringskod (ADR/RID) C6: Frätande ämnen utan sekundärfara, Basiska ämnen: Oorganiska fasta ämnen Sekundärfara (IMDG) Etiketter 14.4 Förpackningsgrupp Förpackningsgrupp: II 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Tunnelrestriktioner Tunnelkategori: E. Varningsetikett IDMG Frätande ämnen; Zoom.
Handelsbanken 18 år

22 Klass 7A 21 Klass 7B 20 Klass 7C 19 Klass 7D. 18 Klass 7E. 13 Klass 5.1. 23 Klass 8  Klass 8. Frätande ämnen.

17. 4.2.8. Övriga farliga  Explosivämnen ADR klass 1 transporteras inte på järnväg i noterbar Klass 8. Frätande ämnen.
Hogia bokslut företag

Klass 8 frätande ämnen impulskontroll barn 2 år
sedlighetsbrott 1600-talet
primar forhandling
liberalismen människosyn
anders hellman chalmers
stipendium studieren im ausland

Farligt gods sjö - Försvarsmakten

C1 = Oorganiska vätskor. C10: C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara. C9-C10 = Övriga frätande ämnen. C9 = Vätskor: C11: Föremål: C2: C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara. C1-C4 = Sura ämnen.

Varningsetikett klass 8 Frätande ämnen - Transportdelar.com

17.

Farliga beståndsdelar. Orto-Fosforsyra. 14.3 Faroklass för transport. Klass. 8 (frätande ämnen). 14.4 Förpackningsgrupp.